Pinnar, plattor eller spraylinjer? Uppdaterat 2014-10-20.

 
I. Pinnar är lämpliga att använda för att:

a. visa var ett enskilt vattenhinders yttersta gräns mot fairway går ("rundningspinne"), 
b. visa var ett vattenhinder byter karaktär (vattenhinder/sidovattenhinder),
c. definiera gränsen för vattenhinder i ruffen där ruffhöjden överstiger cirka 4-5 centimeter,
d. definiera gränsen för ett vattenhinders baksida vars framsida definieras av plattor eller en permanent spraylinje,
e. definiera gränsen för out of bounds och intern out of bounds,
f. definiera gränsen för mark under arbete i hög ruff och 
g. definiera gränsen för eller identifiera mark under arbete varifrån spel är förbjudet

Nackdelar med pinnar 
Området längs gränslinjen måste vara nedklippt till semiruff (inte alltid möjligt på ett hinders baksida). Spelarna kan ha flyttat någon pinne och inte satt tillbaka den och en felplacerad eller borttagen pinne kan förändra ett hinders rätta utsträckning vilket gör att markeringarna måste kontrolleras någon gång varje månad.
En bana med många sneda pinnar ser slarvig ut och naturupplevelsen påverkas negativt av alltför många pinnar, i synnerhet om de är onödigt långa.

Rekommenderade typer av pinnar i fallande ordning
a. Pinnar av trä med tillyxad ände rekommenderas. De syns bra på håll och inklusive målarfärg kostar en sådan pinne bara cirka 14 kronor vilket är mycket prisvärt med tanke på att de håller minst fem år. De ska vara fyrkantiga, cirka 75 centimeter långa och 5 centimeter breda. Se till att även den spetsade delen av pinnen målas för att få längre hållbarhet. Om de placeras i uppspettade hål, cirka 25 centimeter djupa, så kan spelarna lätt sätta tillbaka en flyttad pinne på rätt plats. De blir då kvar på rätt plats under lång tid. 

b. Pinnar av trä med armeringsjärn i änden blir betydligt dyrare än ovanstående. De är lätta att sätta på plats men rubbas relativt lätt ur sitt läge och en flyttad pinne kan vara svår att återplacera på rätt plats vilket kan ge en felaktigt markerad gräns.Det krävs tillsyn av sådana markeringarna minst en gång i veckan.
Pinnarna bör vara 40-50 centimeter långa och minst 5-6 centimeter breda för att ge stadga i sidled åt armeringsjärnet som bör sticka ut 15-18 centimeter. Det finns en viss risk för att armeringsjärnet lossnar om man inte borrar in det 10-12 centimeter och ser till att järnet bottnar när det slås på plats.

c
. Pinnar i form av kapade järnrör är billiga, lätta att få på plats även om det är lämpligt att använda spett för att få ner röret ordentligt och de sitter mycket stadigt. Röret bör vara cirka 75  centimeter långt och minst 3 centimeter brett för att synas på håll. Måla dem med färg som fäster på metall.De är bra som out of boundsmarkeringar.
De är inte bra som flyttbara markeringar och de kan skada klipparna.

d.
Pinnar av målad plåt med en pålödd cirka 8 centimeter lång spets, som kan köps från olika leverantörer, är mindre bra. De är dyra och eftersom de bara är cirka 2 centimeter i diameter är de svåra att se, framför allt i starkt solljus. De är lätta att sätta på plats men rubbas lätt ur sitt läge och en flyttad pinne kan vara svår att återplacera på rätt plats vilket kan ge en felaktigt markerad gräns.  Om tätningslocket faller av eller läcker rostar pinnarna efter 3-4 år. De kan skada klipparna.

e
. Pinnar av plast bör bara användas för tillfälliga markeringar exempelvis för mark under arbete. De är mycket billiga och lätta att sätta på plats. De rubbas lätt ur sitt läge och en flyttad pinne kan det vara svår att återplacera på rätt plats vilket kan ge en felaktigt markerad gräns. Dessutom syns de dåligt, är känsliga för bollträffar, skadas eller trycks åt sidan av klipparna och behöver ofta bytas ut. De tappar färgen fort. 

II. Plattor är lämpliga att använda för att
a
. definiera gränsen för vattenhinder i områden som klipps ned till låg semiruff eller lägre,
b. definiera gränsen för hindrande föremål och mark under arbete på fairway och i låg semiruff och 
c. i undantagsfall definiera gränsen för out of bounds.

Nackdelar med plattor
Spelarna flyttar sällan på plattor, men de förstörs lätt vid trimning av hinderkanter. Vid trimning sitter helt flata eller lätt välvda plastplattor kvar bättre än bulliga plattor och om man sätter plattorna omedelbart nedanför hindrets "naturliga gräns" blir de kvar längre.
Under försommaren, då gräset växer mycket, försvinner en 15-centimeters platta  i gräset på 3-4 veckor. En 30-centimetersplatta växer över på 5-6 veckor. 

Rekommenderade typer av plattor i fallande ordning:
a. Plattor av plast 12-18 centimeter i diameter är bäst och billigast. De bör ha en minst 10-12 centimeter lång och fast pigg som är tydligt avsmalnande men ändå så kraftig att den inte böjs alltför lätt ner den trycks ner. De tappar färgen på två säsonger men det går bra att fräscha upp med färg som fäster på plast.

b. Plattor av plast med större diameter än 25 centimeter är mycket dyra och gräset växer över nästan lika snabbt som för en mindre platta. De kan skada klipparna

c. Plattor av plåt 12-18 centimeter i diameter med 10-15 centimeter långa piggar av armeringsjärn håller länge, är lätta att sätta på plats, sitter kvar bra och går lätt att fräscha upp. Om man inte tillverkar dem själv så kostar de cirka tio gånger så mycket som plastplattor.
 De kan skada klipparna

Notera att plattor med påtryckt eller iskruvad pigg inte rekommenderas eftersom piggen lätt lossnar ur plattan om den behöver flyttas eller om den rubbas vid trimning av hinderkanter. 

III. Spraylinjer kan användas för att:

a. visa gränsen för ett vattenhinder eller sidovattenhinder i låg semiruff, 
b. i undantagsfall visa gränsen för out of bounds och intern out of bounds och
c. tillfälligt visa gränsen för mark under arbete på fairway och i semiruff.
Notera att det kan behövas pinnar för att visa vattenhinders begränsning i sidled.

Nackdelen med spraylinjer

Utrustning för permanent sprayning är dyr och kräver dessutom välutbildad personal. Kostnaden för färg är hög och dyrast blir det om man använder sprayfärg på burk.
Under försommaren, då gräset växer snabbt, försvinner en spraylinje i semiruff på 1-2 veckor. Ny sprayning längs den tidigare sträckningen kräver precision vid körning av sprayaggregatet annars får man lätt dubbla linjer. Viss risk för att gräset dör längs spraylinjen efter några gångers sprayning. Miljöpåverkan av sprayfärg kan på sikt befaras men är inte dokumenterad.

Du är här:
Senast ändrad
2015-04-06 15:31