Sammanfattning avstånd och mått. Uppdaterad 2015-02-17.

"Längd" avser pinnens totallängd. Pinnen sitter bäst i ett uppspettat hål cirka 25 cm djupt vilket innebär att 50 cm av en 75 cm lång pinne sticker upp vilket är mer än tillräckligt för att pinnen ska kunna ses på håll.
"Avstånd" avser den luckan mellan markeringar som inte bör överskridas för att man ska kunna avgöra om en boll är på eller förbi en gränslinje. USGA anger 12-14 yards för pinnar.
"Steg" avser ett normallångt steg på något ojämn mark vilket är 70-80 cm.

 

Markering

Längd x bredd/diameter cm

Avstånd meter (steg)

Anmärkning

Vit

Out of bounds

Pinnar 60/75/90 x 5

(Plattor 25-30)

12 m (16 steg)

 (8 steg)

Fasta.

Vit-svart.

Intern out of bounds

Pinnar 75/90 x 5

 

12 m  (16 steg)

 

Fasta. Lokal regel behövs.

Blå/gul/röd/vit med grön topp.

Miljökänsligt område.

Pinnar 75 x 5

12 m (16 steg)

 

Ska vara oflyttbara hindrande föremål. Lokal regel behövs.

Gul och röd. Vattenhinder och

Sidovattenhinder.

Pinnar 75 x 5

Plattor, 15

12 m (16 steg)

6 m (8 steg)

Helst flyttbara hindrande föremål.

Blå

Mark under arbete

Blå-vit. Mua spel förbjudet

Pinnar 20-40 x 2-5

Plattor, 15

 

6 m (8 steg)

6 m (8 steg)

Är flyttbara hindrande föremål. Lokal regel kan behövas.

Orange.

Oflyttbart hindrande föremål

Plattor, 15

6 m (8 steg)

Lokal regel behövs. Är oflyttbara hindrande föremål.

Vit.

Permanent droppzon

Plattor, 15

 

Minst 3 m mellan plattorna 

Lokal regel behövs.

Gul-svart/ röd-svart Avståndspinnar

Pinnar 75 x 5

 

Helst flyttbara. Lokal regel kan behövas.

Avståndsplattor

Plattor, minst 30

 

Är oflyttbara hindrande föremål.

Röd-svart.

Rikt- eller sökstolpe

Pinne 75-300 x 5-10

 

Helst flyttbara.

Lokal regel behövs.

 

Mer information finns i avsnittet "Underhåll av banmarkeringar".
Du är här:
Senast ändrad
2015-04-06 15:32