Vattenhinder eller oflyttbara hindrande föremål markerade med plattor Uppdaterad 2015-04-06.
Efter att tävlingsledningen bestämt att ett vattenhinder eller ett oflyttbart hindrande föremål (exempelvis en belagd väg) ska markeras med plattor eller att markeringarna av ett område som markeras plattor måste renoveras görs följande:

1.
Bestäm var hindrets "naturliga gräns" eller den belagda vägens begränsning går enligt anvisningarna - klicka för länk.
2. Plattor, 15 centimeter i diameter, läggs ut längs med ungefär 6 meters (8 normalstegs) lucka. 
3. ​Kontrollera att det går att trycka ner första plattan. Använd en gammal kniv eller annat spetsigt metallföremål så skadas inte plattans spets. Lägg sedan två nävar grus, kornstorlek 2-4 mm, på den plats där plattan gick ner och tryck plattan på plats så att den följer markens eventuella lutning.
4. Fortsätt med plattor som sätts på samma sätt med 6 meters (8 normalstegs) lucka.

Notera att om vattenhindret eller vägen är smalt och rakt kan plattorna sättas parvis mitt för varandra och i ändarna på ett sådant hinder sätts tre plattor i lätt v-form för att visa avslutningen.

Du är här:
Senast ändrad
2015-04-06 15:28