Vattenhinder markerade med pinnar och plattor Uppdaterad 2015-04-06.
Efter att tävlingsledningen bestämt att ett visst områdes gräns ska markeras med pinnar och plattor eller att markeringarna av ett område som markeras med pinnar och plattor måste renoveras görs följande:

1.
Bestäm var hindrets "naturliga gräns" går enligt anvisningarna - klicka för länk.
2. Bestäm var det ska vara plattor (i låg ruff mot fairwaysidan) och var de första pinnarna på hindrets båda sidor ska stå.
3. Pinnar, spetsade 75 centimeter långa och 5 centimeter breda, läggs ut längs den del av gränsen där det ska vara pinnar med ungefär 12 meters lucka (16 normalsteg). Blir det trångt någonstans får luckornas storlek justeras.
Plattor, 15 centimeter i diameter, läggs ut där det ska vara plattor med ungefär 6 meters (8 normalstegs) lucka
3. Spetta upp ett minst 25 centimeter djupt hål där den första pinnen ska stå. Kontrollera att pinnen går lätt att sätta på plats, sitter ordentligt i hålet och att den går att lyfta utan besvär.
4. Spetta upp ett hål 12 meter (16 normalsteg) ifrån denna pinne i gränslinjen och kontrollera att pinnen går lätt att sätta på plats, sitter ordentligt i hålet och att den går att lyfta utan besvär.
6. Fortsätt med pinnarna och sätt den sista 6 meter (8 normalsteg) från den punkt där första plattan ska sitta.
7. ​Vid punkten för första plattan kontrolleras att plattan går att trycka ner omedelbart nedanför hindrets "naturliga gräns". Lägg sedan två nävar grus, kornstorlek 2-4 mm, på den plats där plattan gick ner och tryck plattan på plats så att den följer markens eventuella lutning. 
8. Fortsätt med plattor som sätts på samma sätt med 6 meters (8 normalstegs) lucka. 
9. Sätt sista plattan 6 meter (8 normalsteg) från första pinnen.

Notera att om hindret är smalt och rakt kan plattorna sättas mitt för varannan pinne.

Du är här:
Senast ändrad
2015-04-06 15:27