Vattenhinder markerade med pinnar Uppdaterad 2015-04-06.
Efter att tävlingsledningen bestämt att ett visst områdes gräns ska markeras med pinnar eller att markeringarna av ett område som markeras med pinnar måste renoveras görs följande:
1. Bestäm var hindrets "naturliga gräns" går enligt anvisningarna - klicka för länk.
2. Pinnar, spetsade 75 centimeter långa och 5 centimeter breda, läggs ut längs hela gränsen med ungefär 12 meters lucka (16 normalsteg). Blir det trångt någonstans får luckornas storlek justeras.
3. Spetta upp ett minst 25 centimeter djupt hål där en pinne ska stå. Kontrollera att pinnen går lätt att sätta på plats, sitter ordentligt i hålet och att den går att lyfta utan besvär.
4. Spetta upp ett hål 12 meter (16 normalsteg) ifrån denna pinne i gränslinjen och kontrollera att pinnen går lätt att sätta på plats, sitter ordentligt i hålet och att den går att lyfta utan besvär.
6. Fortsätt på samma sätt och fullborda ett varv runt vattenhindret.

Notera att om hindret är mycket oregelbundet i formen sätts pinnarna tätare.

Du är här:
Senast ändrad
2015-04-06 15:31