Bilder till avsnittet vattenhinder. Uppdaterad 2014-03-28. 
1. Sidovattenhinder vars gräns definieras av 5 centimeter breda pinnar som sticker upp 40 centimeter satta med 12 meter (16 normalsteg) lucka. 

 
2. Sidovattenhinder vars gräns definieras med plattor och en enda pinne som sticker upp 50 cm och som visar hindrets begränsning åt vänster. Om en boll går till höger och kort om pinnen anser man att det känt eller så gott som säkert att bollen är i hindret
 
 
3. Sidovattenhinder vars gräns definieras av pinnar spikade på palisadens sida mot vattnet. Eftersom pinnarna sitter nere i hindret kan de inte påverka bollenflykten. 
 
 
4Vattenhinder vars gräns definieras av pinnar skruvade på insidan av stockarna (hindrande föremål) . Spelare vars boll ligger på spelfältet har rätt till lättnad, utan plikt, för dessa stockar enligt Regel 24-2.    

5. Vattenhindermarkeringar placerade under och tätt intill en uppbyggd träkant. Kanten är därför utanför hindret och om bollen ligger utanför hindret har spelaren rätt till lättnad, utan plikt enligt Regel 24-2, för störande inverkan av kanten när denna påverkar bollens läge, spelarens stans eller området för hans avsedda sving. Notera att när en boll ligger nedanför träkanten sitter markeringarna tätt intill träpallisaden så att bollen alltid vidrör hindrets gräns och därför är i hindret.


6
. Övergång mellan vatten- och sidovattenhinder med pinnar eller med plattor. Pinnarna bör stå tätt tillsammans (fäst dem gärna i varandra med spik eller skruv) och de behöver bara vara 3x50 cm för att synas på håll. I undantagsfall används överlappande plattor.
 
 

7
. Sidovattenhinder som sträcker sig till out of bounds. Pinnarna sätts intill varandra, gärna ihopspikade, och med den röda pinnen någon decimeter kortare än den vita. 

8. Vattenhinder som sträcker sig till out of bounds. Pinnarna sätts parvis, gärna hopspikade, och med de gula pinnarna någon decimeter kortare. Notera att out of bounds fortsätter. 


9
. Bro, som är ett oflyttbart hindrande föremål, delvis utanför ett sidovattenhinder. Gränsen för sidovattenhindret definieras av en målad röd linje som går tvärs över bron och ned på brons sidor (där marken vikar av ner mot hindret). Om spelarens boll ligger utanför detta hinder men spelaren får störande inverkan av bron (även de delar av bron som är inne i hindret) får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 24-2.
 

10. Om hela bron ska vara i hindret sätts en platta på varje sida mitt framför bron.

 
11. Om ett vattenhinder ska avslutas behövs ibland tre pinnar/plattor so sätts i lätt V-form. Plattorna på bilden är 15 centimeter i diameter och under dem har man nyligen lagt grus för att hålla igen på gräsväxten.
 

 
Du är här:
Senast ändrad
2014-03-28 15:08