Hur bör vattenhinder/sidovattenhinder markeras?
Uppdaterad 2015-05-06.

Vattenhinder, gula markeringar
, sätts längs hindrets "naturliga gräns", det vill säga längs den linje där marken bryter av ned mot hindret. Eftersom spelarna kan droppa hur långt som helst bakåt på ”flagglinjen” behöver man sällan ta hänsyn till att det skall gå att droppa nära hindret. Klicka för bild.

Sidovattenhinder, röda markeringar
, sätts så att spelaren får ett någorlunda jämt underlag att droppa på inom två klubblängder från bollens sista skärningspunkt med hindret. Ibland innebär detta att markeringarna behöver sättas en bit ut från hindrets "naturliga gräns"

Ett hinder kan delvis vara vattenhinder och delvis sidovattenhinder. Övergången mellan vatten- och sidovattenhinder markeras med en röd och en gul pinne, tätt tillsammans .

 

Vid tillverkade broar bör markeringarna sättas på hindrets "naturliga gräns" några meter vid sidan av bron så att om någon del av bron hamnar utanför hindret får spelarna ta lättnad för denna del. Ibland kan det vara lämpligt att måla en linje över bron för att visa var gränsen går. 

 

Om en bro eller en smal gräsbevuxen övergång är helt inne i hindret sätts en markering på  varje sida mitt för bron/övergången. 


Breda gräsbevuxna övergångar bör helst markeras som varande utanför hindret och då sätts tre markeringar på varje sida av övergången i V-form. 


Tävlingsledningen kan, i en lokal regel, förklara att ett vattenhinder är oändligt. Ett sådant hinder markeras enbart på den sida som är mot spelfältet

När ett vattenhinder eller sidovattenhinder begränsas i sin bortre del av en out of bounds bör tävlingsledningen sätta dubbla pinnar längs out of boundsgränsen (en något kortare gul/röd pinne tätt intill den vita pinnen). Klicka för bild.

Tävlingsledningen kan i en lokal regel, förklara alla omarkerade dammar och diken som sidovattenhinder (Se Lokala Regler; Vattenhinder; Omarkerade diken och dammar - Klicka för länk).

Notera att gräset runt ett hinder bör vara nedklippt till låg semiruff eller lägre för att det ska vara kännt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i hindret. Buskar som står i gränsen till ett vattenhinder bör tas bort så att spelarna kan se mellan de närmaste markeringarna. Tas sådana buskar inte bort bör markeringarna sättas så att buskarna står inne i vattenhindret.

Notera också att ett hinder vars gräns markerats aldrig behöver någon ytterliggare markering exempelvis i form av en hög påle eller stolpe placerad inne i hindret.

Du är här:
Senast ändrad
2015-05-06 20:29