Hur långt skall det vara mellan markeringarna? Uppdaterad 2014-01-26. 

Spelare har olika god syn och 5% av alla män är rödfärgblinda och detta innebär att för att markeringarna ska kunna ses av alla bör avståndet mellan plattor inte vara mer än ungefär 6 meter (8 normalsteg). 

Pinnar syns bättre men luckan bör ändå inte vara mer än ungefär 12 meter (16 normalsteg).
 
Kurvigare hinder kan kräva tätare markeringar. 

Notera att underhållet av markeringar går snabbare om avståndet mellan markeringarna alltid är lika stort. 

Mer information finns i avsnittet "Underhåll av banmarkeringar" - Klicka för länk.
Du är här:
Senast ändrad
2014-01-27 15:50