Vad bör markeras som vattenhinder/sidovattenhinder? Uppdaterad 2015-09-03.
Vattenhinder (vh) och sidovattenhinder (svh) är allt det som banarkitekten av speltekniska skäl bestämt ska vara vh eller svh. Om banarkitekten inte lämnat några anvisningar för ett vattenhinder- eller ett område av våtmarkskaraktär (exempelvis områden där det sällan finns vatten men där det växer exempelvis kabeleka, kaveldun, starrväxter, sälg, vass eller vide) måste tävlingsledningen bestämma om området av speltekniska, säkerhets- eller speltemposkäl ska vara ett hinder och om så blir fallet definiera dess gränser. Följande bör markeras:

1. Områden som arkitekten bestämt ska vara vattenhinder eller sidovattenhinder.
2. Områden som uppfyller definitionen av vh eller svh vars kanter klipps till låg semiruff och ligger i lägen där spel ofta sker.
3. Områden som uppfyller definitionen för vh eller svh och som klubben av t.ex. säkerhetsskäl bestämt ska vara vh eller svh.
4. Miljökänsliga områden definierade som vh eller svh.

Följande behöver inte markeras men det krävs lokal regel som förklarar alla omarkerade diken och dammar för sidovattenhinder - Klicka för länk -
1. Små diken omgivna av semiruff nära den finklippta delen av spelfältet där det inte går att hävda att en boll som inte hittas är i hindret.
2. Bäck, damm, dike, hav, sjö, å o.d. omgivet av ruff som ligger i områden där spel sällan sker och där det inte går att hävda att en boll som inte hittas är i hindret.

3. Om ett större område som klipps till låg semiruff innehåller svackor utan skarpa gränser eller kanter bör dessa i första hand vara en del av spelfältet, om inte banarkitekten angett annat, dvs de bör inte markeras som vattenhinder.

Du är här:
Senast ändrad
2015-09-03 15:05