Vattenhinder eller sidovattenhinder? Decision 26/3, 26/3.5 och 33-8/41.Uppdaterat 2015-09-03.

Följande riktlinjer kan användas:
Diken, dammar, sjöar eller åar som sträcker sig tvärs över spelfältet bör i regel vara vattenhinder

Diken, dammar, sjöar eller åar som löper längs med spelfältet bör i regel vara sidovattenhinder även om spellinjen från vissa lägen går över någon del av hindret.
Klicka för bild.

Om tävlingsledningen, i en lokal regel - klicka för länk- förklarar ett hinder för oändligt bör det
i de flesta fallen definieras som sidovattenhinder Klicka för bild

Vid vattenhinder som, helt eller delvis, följer kanten av en upphöjd green eller en ö-green kan tävlingsledningen antingen definiera hela hindret som sidovattenhinder Klicka för bild. eller definiera hela hindret som vattenhinder och ha en eller flera droppzoner klicka för länk.

Om ett vattenhinder ska gå över i sidovattenhinder bör detta ske i ett läge där spelaren utan problem kan droppa en boll i spelbart läge när spelaren droppar på flagglinjen. Klicka för bild.

Du är här:
Senast ändrad
2015-09-03 15:08