LOKALA REGLER RfG Bilaga I Del A och Del B och S.o.T 7 samt GoRaC, General. Uppdaterad 2016-01-03.
FÖRDJUPNINGSTEXTUr RfG Bilaga I Del A Lokala regler Allmänt: "
Som anges i Regel 33-8a, kan tävlingsledningen formulera och anslå lokala regler för lokala onormala förhållanden om de överensstämmer med de riktlinjer som fastläggs i denna bilaga. Därutöver ges detaljerade upplysningar om tillåtna och icke tillåtna lokala regler i “Decisions on the Rules of Golf “ under Regel 33-8 och i ”Guidance on running a competition” (en onlinepublikation från R&A Rules Ltd). (I Sverige rekommenderas också att man använder Spel- och Tävlingshandboken som sammanfattar den viktigaste informationen kring spel och tävling).
Om lokala onormala förhållanden hindrar spelet från att spelas korrekt och tävlingsledningen anser det nödvändigt att modifiera en regel i Regler för Golfspel, måste detta godkännas av R&A.*
*Anmärkning: Det rekommenderas att förfrågningar i första hand ställs direkt till Svenska Golfförbundet (SGF). SGF kommer endast i tveksamma fall att överlämna frågan till R&A."
"Inom ramen för de riktlinjer som angets i Bilaga I kan tävlingsledningen utfärda lokala regler genom att, på scorekort eller anslagstavla, hänvisa till formuleringar av lokala regler. Lokala regler bör inte tryckas på scorekort när de är av tillfällig natur."

Lokala regler - utfärdade av ett golfdistriktsförbund, en golfklubb eller en tävlingsledning och som gäller i GDF eller på en golfklubb. En lokal regel kan gälla över säsong, vara tillfällig under en kortare tid eller för enskild tävling (tillfällig lokal regel -klicka för länk)."

Använder en golfklubb en lokal regel, som inte överensstämmer med golfreglerna, som de kommer till uttryck i de handböcker och skrifter som ligger till grund för InfoBanken, kommer SGF inte att behandla frågor som berör denna lokala regel.

Golklubbarnas lokala regler ska årligen granskas och vid behov uppdaters av behörigt golfdistriktförbund (GDF).

Ur Guidance on Running a Competition, General: "Lokala regler får inte införas eller modifieras efter att en fastställd rond i slagspel har startat. Alla tävlande i en fastställd rond måste spela på lika villkor. Det är tillåtet att ändra lokala regler för en följande rond i en tävling som omfattar mer än en rond."

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-03 13:38