Dropzoner/dropprutor. RfG Bilaga I Del A 6. Uppdaterad 2015-11-29.
Droppzoner: Ur RfG Bilaga I Del A 6: "Tävlingsledningen kan införa droppzoner där bollar får eller måste droppas när tävlingsledningen anser att det inte är möjligt eller praktiskt att fortsätta exakt enligt Regel 24-2b eller 24-3 (Oflyttbara hindrande föremål), Regel 25-1b eller 25-c (Onormala markförhållanden), Regel 25-3 (Fel green), Regel 26-1 (Vattenhinder och sidovattenhinder) eller Regel 28 (Ospelbar boll)." Allmänt sett bör droppzoner inrättas som ett extra lättnadsalternativ utöver de som ges i själva regeln snarare än att vara tvingande.
"

Anmärkning: När man använder en droppzon gäller följande med avseende på att droppa och droppa om bollen: (a) Spelaren behöver inte stå i droppzonen när bollen droppas. (b) Den droppade bollen måste först träffa en del av banan inom droppzonen. (c) Om droppzonen definieras av en vit linje är linjen i droppzonen. (d) Den droppade bollen behöver inte stanna kvar i droppzonen. (e) Den droppade bollen måste droppas om när den stannar i ett läge som täcks av Regel 20-2c (i-vi). (f) Bollen får rulla närmare hålet under förutsättning att den stannar inom två klubblängder från där den först träffade en del av banan och inte i något av de lägen som täcks av (e). (g). Under förutsättning att (e) och (f) är uppfyllda får den droppade bollen rulla och stanna närmare hålet än: 1. dess ursprungliga eller uppskattade läge (se Regel 20-2b); 2. närmaste punkten för lättnad eller punkten för största möjliga lättnad (Regel 24-2, 24-3, 25-1 och 25-3) eller 3. den punkt där den ursprungliga bollen sist skar gränsen för vatten- eller sidovattenhindret (Regel 26-1)."

Finns det flera droppzoner gäller den droppzon som ligger närmast bollens ursprungliga läge eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i området, den punkt där bollen sist skar gränsen till området. Detta oavsett om den aktuella droppzonen är närmare hålet
Tävlingsledningen kan förbjuda spelarna att använda en droppzon som är närmare hålet.
Om det är omöjligt att skapa en droppzon kan tävlingsledningen, i undantagsfall, placera en utslagsmatta på ett jämt underlag och tillåta en spelare som tar lättnad att som ett extra alternativ placera en boll på mattan- klicka för länk till placeringsmatta

För mer information om droppzoner - klicka för länk
.

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-11-29 11:15