Placeringsmattor Svenska Golfförbundets Regelkommittes protokoll 2/2012 §4 B. Reviderad 2015-09-14.
Fråga: Är en placeringsmatta, dvs. en matta på vilken bollen direkt placeras, istället för att droppas i en droppzon, i anslutning till mark under arbete (MUA) eller vattenhinder/sidovattenhinder, förenlig med golfreglerna?
Svar: Efter konsultation med R&A konstaterades att det finns situationer där placering är tillåten (Regel 24-2b, 24-3, 25-1b, 25-1c, 25-3, 26-1 och 28). RK vill dock påpeka att användningen av placeringsmatta ska ske med stor restriktivitet och endast där det är omöjligt att skapa en vanlig droppzon, exempelvis vid platsbrist eller där markförhållandena (stenar, klippor, sumpig mark) inte medger en droppzon. 

 
Du är här:
Senast ändrad
2015-09-14 16:44