Green och Fel green RfG; Definitioner; Green (Regel 16) och Fel green (Regel 25-3). Uppdaterad 2014-10-21. 
DEFINITIONER; Green: ""Green" är all mark på det hål som spelats, som iordningställts för puttning, eller som annars av tävlingsledningen definierats som green. En boll är på green när någon del av bollen berör green." 

Definitioner; Fel green: "Med ”fel green” avses varje green utom greenen på det hål som spelas. Om inte annat bestämts av tävlingsledningen innefattar fel green varje övningsgreen för puttning eller närspel på banan."

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2014-10-21 10:14