Fel green, förbjudet att droppa på foregreen. RfG Definitioner Fel green och Regel 25-3; Decision 33-8/33. Lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT: När en spelares boll ligger på eller vidrör fel green måste spelaren ta lättnad enligt Regel 25-3. Eftersom spelaren inte får ta lättnad för störande inverkan av "fel green" på sin stans eller området för sin avsedda sving kan närmaste punkten för lättnad bli mycket nära greenen. För att skydda den finklippta kanten runt greenen (foregreen) kan tävlingsledningen införa en lokal regel som kräver att när spelarens boll är på fel green måste bollen droppas så att den inte bara kommer utanför green utan också utanför foregreen. 

Förslag till formulering. Denna regel alltid skall stå under en egen rubrik. Rödfärgad plikt kan tas bort om regeln står under en huvudrurik.

Fel green, förbjudet att droppa på foregreen
När spelaren tar lättnad enligt Regel 25-3 (Fel green) innefattar greenen på hål ... också foregreen. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English: Suggested wording. This rule shall always stand under its own title. The red coloured penalty may be removed when this rule stands under a headline.

Wrong Putting Green Prohibited to Drop on the Apron
For the purpose of Rule 25-3 (Wrong putting green), the putting green of the ... hole includes the apron surrounding the putting green. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 15:30