Green lagad med hålpluggsliknande material. RfG; Regel 16-1c; Decision 33-8/30. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-03-28.
FÖRDJUPNINGSTEXT ur Decision 33-8/30: "Turfpluggar som inte är 4 1/4 tum i diameter eller inte är cirkelrunda, har skurits ut på några greener för att laga skadade ytor. En sådan hålplugg får bara lagas, enligt Regel 16-1c, om denna lokala regel införs." 
Tävlingsledningen kan också välja att markera en sådan del av greenen som mark under arbete. Klicka för bild.

För mer information om onormala markförhållanden - klicka för länk.
 
Förslag till formulering. Denna regel alltid skall stå under en egen rubrik. 

Green lagad med hålpluggsliknande material 
Hålpluggsliknande greenlagningar på hål ... får lagas enligt Regel 16-1c. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 
 
In English: Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.  

Putting Green Repaired With Turf Plugs  
Turf plugs used to repair the putting green on hole ... may be repaired under Rule 16-1c.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-03-28 14:57