Övningsgreen/närspelsgreen inte fel green. RfG, Definitioner Green och Fel green samt Regel 25-3. Lokal regel. Uppdaterad 2015-12-01.
FÖRDJUPNINGSTEXT Tävlingsledningen kan bestämma att en övningsgreen eller en green för närspelsövning på banan inte är fel green vilket innebär att en spelare vars boll ligger på en sådan green inte får ta lättnad enligt Regel 25-3.
Notera att denna lokala regel bör endast användas undantagsvis och 
om det är vanligt att bollar hamnar på en övningsgreen kan tävlingsledningen antingen markera övningsgreenen som out of bounds, och då behövs ingen lokal regel, eller låta spelarna ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-3b.

Förslag till formulering. Denna regel alltid skall stå under en egen rubrik.

Övningsgreen/närspelsgreen 
Övningsgreenen/närspelsgreenen vid hål ... är inte en fel green. Regel 25-3 gäller inte och bollen måste spelas som den ligger. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English: Suggested wording. This rule shall always stand under its own title. 

Practice Putting Green/Pitching Green
The practice putting green/pitching green at the ... hole is not a wrong putting green. Rule 25-3 does not apply and the ball must be played as it lies. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2015-12-01 15:25