Två hål på varje green på niohålsbana. RfG, Regel 25-3b(iii); Decision 16/7. Lokal regel. Uppdaterad 2016-03-05.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Decision 16/7: "Det är tillåtet för tävlingsledningen att ha två hål på varje green på en niohålsbana, det ena för att användas vid spel av de första nio hålen (hål 1-9) och det andra för att användas vid spel av de andra nio hålen (hål 10-18). Det hål som inte används är ett hål gjort av banarbetare enligt Definitioner; Mark under arbete och regel 25-1 gäller." 
Detta innebär att när bollen ligger på green får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b (iii) för störande inverkan av det hål som inte används när bollen ligger i eller vidrör hålet eller när hålet inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving eller när hålet är i spelarens puttlinje
Notera att 5 % av alla män är färgblinda i området för röd färg. Det kan därför vara lämpligt att hålen 1-9 har gul flagga och hålen 10-18 har vit flagga.

Förslag till formulering. Regeln ska alltid stå under sin egen rubrik: 

Två hål på varje
Vid spel av de första nio hålen (1-9) ska hålen med ... flagga användas och vid spel av de andra nio hålen (10-18) ska hålen med ... flagga användas. Ett hål som inte används är mark under arbeteOm spelarens boll ligger i eller berör ett hål som inte används eller när det inverkar på spelarens stans eller området för den avsedda svingen eller om det befinner sig i spelarens puttlinje får spelaren, utan plikt, placera bollen på närmaste punkt för lättnad enligt regel 25-1b (iii). Närmaste punkt för lättnad kan vara utanför greenPlikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag och diskvalifikation om misstaget inte rättas till innan spelaren slår ett slag på nästa hål.


English. Suggested wording. The Rule shall always stand under its own title.


Two Holes on Each Putting Green
During play of the first nine holes (1-9) the holes with a ... flag shall be used and during play of the second nine holes (10-18) the holes with a ... flag shall be used.. A hole not in use is ground under repair. If a players ball lies in or touches a hole not in use or when it interferes with the players stance or the area of his intended swing or if it intervenes on his line of putt the player may, without penalty, place it on the nearest point of relief under Rule 25-1b (iii). The nearest point of relief may be off the green.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes and disqualification unless the error is corrected before the player makes a stroke at the next hole. 
Du är här:
Senast ändrad
2016-03-05 10:47