Alla pinnar som definierar gränser på banan förklarade vara oflyttbara hindrande föremål RfG; Definitioner, Hindrande föremål Anmärkning och regel 13-2, Decision 24/5 och Decision 33-8/16. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-10-21.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-8/16: Lokal regel som förklarar att alla pinnar på banan är oflyttbara hindrande föremål. "Fråga. Det har föreslagits att införa en lokal regel som förklarar alla pinnar på banan, d.v.s. pinnar som definierar gränserna för vattenhinder, mark under arbete etc. för oflyttbara hindrande föremål. Den lokala regeln gäller naturligtvis inte för out of boundspinnar eftersom de inte är på banan. Är en sådan lokal regel tillåten?
Svar. Ja, men detta rekommenderas inte eftersom det kan leda till att spelare får plikt enligt regel 13-2 (Decision 13-2/25) för att rubba en sådan pinne." 

Notera att pinnar som definierar gränsen för interna out of bounds är fasta enligt Definitioner, Out of Bounds, men att tävlingsledningen bör förklara sådana pinnar för oflyttbara hindrande föremål vid spel av det hål där pinnarna inte definierar gränsen för out of bounds -klicka för länk. 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik.


Alla pinnar på banan är oflyttbara hindrande föremål
Alla pinnar och plattor som definierar gränser på banan är oflyttbara hindrande föremål. Regel 24-2 gäller. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

All Stakes On Course Are Immovable Obstructions
All stakes and plates on the course which defines limits are immovable obstructions. Rule 24-2 applies. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2014-10-21 14:34