Avlopp i bunker täckt av lock/sten. RfG, Definitioner, Hindrande föremål, Regel 24-2b(ii) (a) och (b); Decision 24/7. Lokal regel. Uppdaterad 2014-10-21.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 24/7: "En stor, flyttbar sten har placerats vid mynningen på ett avlopp i en bunker för att förhindra att sand spolas in i avloppet. ... En sten/lock/galler som används på detta sätt är ett hindrande föremål. Om det går lätt att flytta på den är den ett flyttbart hindrande föremål om inte tävlingsledningen förklarar den vara oflyttbar." 
Notera att ett tillverkat avlopp i en bunker är ett oflyttbart hindrande föremål (Definitioner; Hindrande föremål).

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik. Vid större tävling kan den avslutande rödmarkerade meningen tas bort. 

Avlopp i bunker täckt av lock/sten
Stenen/trälocket/cementlocket som har placerats vid mynningen till avloppet i bunkern på hål ... är ett oflyttbart hindrande föremål. Spelaren får antingen ta lättnad utan plikt i bunkern enligt Regel 24-2b(ii)(a) eller med ett slags plikt utanför bunkern enligt Regel 24-2b(ii) (b).Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The redcoloured title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline. At expert competitions the last redcoloured sentence may be removed.

Drain in Bunker Covered by Lid/Stone
The stone/wooden lid/concrete lid which has been placed at the entrance to the drain in the bunker on hole ... is an immovable obstruction. The player may either take relief without penalty in the bunker under Rule 24-2b(ii) (a) or with one stroke penalty outside the bunker under Rule 24-2b(ii)(b). Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-10-21 14:47