Avrinningsdike som gränsar till belagd väg. RfG Regel 24; Decision 33-8/36.5 och GoRaC, Chapter 3, Local Rules 10, Roads and Paths. Lokal regel. Uppdaterad 2015-11-17.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-8/36.5: "På banor där översvämningar är vanliga är det ofta nödvändigt att anlägga smala avrinningsdiken av cement. Enligt Definitioner är sådana avrinningsdiken vattenhinder men de löper ofta i anslutning till och parallellt med vägar och liknar mer oflyttbara hindrande föremål än vattenhinder. Tävlingsledning kan välja att behandla sådana avrinningsdiken som hindrande föremål och införa följande lokala regel: “Avrinningsdiken bestående av tillverkade föremål som löper i anslutning till och parallellt med vägen är en del av vägen (d.v.s. de ska behandlas som ett enda oflyttbart hindrande föremål) och Regel 24-2b(i) gäller.”

Notera att ett smalt avrinningsdike kan vara gjort av tillverkade föremål som t.ex betong, cement, u-formade rör (av metall eller keramik) och att ett avlopp i ett sådant dike täckt av ett galler eller liknande är en del av diket

Notera också att om det är känt eller så gott som säkert att bollen är försvunnen i ett sådant avrinningsdike får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt regel 24-3b(i) och om bollen är försvunnen i tillfälligt vatten i avrinningsdiket får spelaren ta lättnad för detta enligt regel 25-1c(i).
Gränsen för en sådan väg med avrinningsdiken kan markeras med orangea markeringar. För mer information se avsnittet Banmarkeringar - Klicka för länk.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under huvudrubrik. 

Avrinningsdike som gränsar till belagd väg
Avrinningsdiken uppbyggda av tillverkade föremål/cementrännor/U-formade rör som löper i anslutning till och parallellt med vägen på hål ... är en del av vägen (d.v.s. de ska behandlas som ett enda oflyttbart hindrande föremål) och Regel 24-2b(i) och 24-3 b(i) gäller. Gränsen för vägen definieras av orangea markeringarPlikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The headline and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Drainage Channel Adjacent to Artificially-Surfaced Road 
Drainage channels constructed with artificial materials/concrete/U-shaped tubes and which runs adjacent and parallel to cart paths on hole ... are deemed to be part of the cart path  (i.e. they are treated as one immovable obstruction) and Rule 24-2b(i) or 24-3b(i) applies. The limit of the road is defined by orange markers. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-11-24 13:30