Avståndsmarkeringar. RfG Definitioner; Hindrande föremål; SoT 2.8. Lokal regel. Uppdaterad 2014-10-23.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur SoT 2.8:" Avståndsmarkeringar på banan (pinnar eller plattor) ska i första hand utvisa avståndet från markeringen till greenens mitt. Plattor i fairway rekommenderas vara vita för 200 meter, gula för 150 meter och röda för 100 meter." 
Notera att om plattor ska visa ett annat avstånd är det lämpligt att ange detta direkt på plattorna.
Notera också att avståndsmarkeringar i form av pinnar rekommenderas vara vit-svarta för 200 meter, gul-svarta för 150 meter och röd-svarta för 100 meter.  
Spelarna har inte rätt till lättnad för störande inverkan i spellinjen av avståndspinnar och ur säkerhetssynpunkt  är det därför bäst att avståndspinnarna är flyttbara. 

Notera att när tävlingsledningen använder flyttbara avståndspinnar (flyttbara hindrande föremål) får spelaren ta lättnad från pinnens förankring, utan plikt, antigen enligt Regel 24-2 för en cementklump eller ett rör (oflyttbara hindrande föremål) och om det bara är ett hål i marken enligt Regel 25-1 för ett hål grävt av banarbetare (mark under arbete) - Klicka för bild. 
Om tävlingsledningen använder andra tillverkade avståndsmarkeringar exempelvis utformade som fyrar, sjömärken, polkagrisar, tändsticker, skyltar med reklam etc. bör detta, liksom avståndet till centrum av greenen, anges i den lokala regeln. 

Tävlingsledningen kan också, men det rekommenderas inte, använd buskar, stenblock eller träd som avståndsmarkeringar och kan, i en lokal regel förklara dessa som en organisk del av banan. 


För mer information se huvudavsnittet ”Hur man markerar en golfbana” -Klicka för länk.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik.

Avståndsmarkeringar
Avståndspinnar är flyttbara hindrande föremål. Förankringar och avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål./Förankringshål är mark under arbete. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

Förslag till formulering när tävlingsledningen använder buskar, stenblock eller träd mm som avståndsmarkeringar. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik.

Avståndsmarkeringar
Avståndsmarkeringar i form av… med … markering, är en organisk del av banan. Avståndspinnar är flyttbara hindrande föremål. Förankringar och avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål./Förankringshål är mark under arbete. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Distance markings
Distance-stakes are movable obstructions. Artificial bases and distance-plates are immovable obstructions./Anchor-holes are ground under repairPenalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Suggested wording when the Committee uses bushes, stones or trees as distance markings. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed under a headline.

Distance markings 
Distance markings in the form of ... with ... marking, are integral parts of the course. Distance-stakes are movable obstructions. Artificial bases and distance-plates are immovable obstructions./Anchor-holes are ground under repairPenalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2015-11-17 17:56