Belagd väg gränsar till mark under arbete. RfG Regel 24-2b(i); Decision 1-4/8; Decision 1-4/8.5 och Decision 33-8/25. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-11-03.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-8/25: "När mark under arbete gränsar till en belagd väg eller stig (Definitioner; Hindrande föremål) händer det ibland att när spelaren tar lättnad för ett förhållande så får han störande inverkan av det andra förhållandet. Det innebär att spelaren får droppa på nytt enligt en annan regel. Detta är omständligt och kan leda till problem. Tävlingsledningen kan utfärda en lokal regel som säger att mark under arbete i anslutning till en belagd väg har samma status som vägen.
Vita spraylinjer kan användas för att definiera gränsen för mark under arbete" - klicka för bild. 
För mer information se avsnittet "Course set up" - klicka för länk.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik, avslutande mening och plikt tas bort om regeln skall stå under huvudrubrik. 

Belagd väg gränsar till mark under arbete
Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till belagda vägar/stigar på hål ... har samma status som vägarna/stigarna, dvs. de är hindrande föremål, inte mark under arbete. Lättnad, utan plikt, ges enligt Regel 24-2b(i). Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The title, finishing sentence and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Artificially-Surfaced Road Adjacent to Ground Under Repair
White-lined areas tying into artificially-surfaced roads/paths on hole ... have the same status as the roads/paths, i.e. they are obstructions, not ground under repair. Relief, without penalty, is provided under Rule 24-2b(i). Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-11-03 18:41