Elstängsel förklarade vara oflyttbara hindrande föremål. GoRaC 3.2; Decision 33-2a/15 och 33-2a/16. Lokal regel. Uppdaterad 2015-03-25.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur GoRaC Chapter 3 Section 2: "Det är inte tillåtet att införa en lokal regel som ger lättnad för ett out of boundsstaket även om tävlingsledningens skäl för att göra detta är att skydda staketet från att skadas. Men när out of boundsstaketet är ett elstängsel är det tillåtet att införa en lokal regel som ger lättnad för en boll som ligger inom ett visst avstånd (till exempel två klubblängder) från staketet. Av säkerhetsskäl kan en spelare i så fall mäta två klubblängder från staketet och ytterligare en klubblängd inom vilken spelaren kan dropp bollen, dock inte närmare hålet."   

Alternativt kan tävlingsledningen, 
i en lokal regel,​ förklara området bortom elstängslet som out of bounds, definiera gränsen för out of bounds med pinnar satta bortom elstängslet och förklara att elstängslet är ett oflyttbart hindrande föremål. En spelare, vars boll är på banan kan då ta lättnad, utan plikt, för störande inverkan av elstängslet
.

Mer information om elstängsel -klicka för länk

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik:

Elstängsel är oflyttbara hindrande föremål
Elstängsel är oflyttbara hindrande föremål och en spelare vars boll är på banan ​får, utom när bollen är i ett vattenhinder, ta lättnad utan plikt för störande inverkan av elstänsel enligt Regel 24-2. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording.
The title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Electrified Fences are immovable obstructions
Electrified fences are immovable obstructions and a player whose ball is on the course may, except when the ball is in a water hazard, take relief from interference by the fence, without penalty, under Rule 24-2. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2015-03-25 12:05