Flera hindrande föremål utgör ett enda hindrande föremål. RfG Definitioner, Hindrande föremål. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT:
 Ibland utgörs ett oflyttbart hindrande föremål av flera olika tillverkade föremål. Till exempel kan en stolpe eller ett nät runt drivingrangen vara stagad med vajrar; ett materialupplag kan omges av en väg; ett klubbhus kan vara omgivet av rabatter, terrasser eller vägar; en kiosk kan ha en belagd uppställningsplats för bagvagnar; en plantering kan omges av stenmurar, staket eller vägar, en väg kan omges av vägräcken och en grusgång kan ha kanter förstärkta med träsleepers. 
Tävlingsledningen kan förklara sådana föremål som ett enda oflyttbart hindrande föremål och gränsen kan definieras med orangea markeringar eller vita spraylinjer.
Notera att lösa delar av ett oflyttbart hindrande föremål (stolpar, plankor och stenar) inte får flyttas, böjas eller brytas enligt Regel 13-2.

Förslag till formulering. Rödmarkerad
rubrik, avslutande mening och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik.

Flera hindrande föremål utgör ett enda hindrande föremål 
... och ... hål … utgör ett enda oflyttbart hindrande föremål och gränsen definieras av ... . Regel 24-2 och 24-3 gäller. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The redcoloured title, the finishing sentence and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Several Obstructions Constitute a Single Obstruction
The ... and the ... constitute a single immovable obstruction and the margin is defined by ... . Rule 24-2 and 24-3 applies.
 Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 11:00