Dekorativa planteringar förklarade vara hindrande föremål. RfG; Definitioner, Hindrande föremål. European Tour Card 2014, Section A 6b; Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ibland omges planteringar, blomsterarrangemang, prydnadsbuskar etc. av murar, staket eller stensatta kanter (hindrande föremål). För att undvika att spelaren ska behöva spela från en sådan plantering kan tävlingsledningen förklara att planteringen är en del av det hindrande föremålet.
Notera att lösa delar av ett hindrande föremål (stolpar, plankor och stenar) får inte flyttas, böjas eller brytas enligt Regel 13-2.

Förslag till formulering. Rödmarkerad
rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik.

Dekorativa planteringar är hindrande föremål 
Dekorativa planteringar hål … omgivna av ... är en del av det hindrande föremålet. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The red-coloured title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Decorative Landscaped Areas are Obstructions
Decorative landscaped areas on hole ... surrounded by ... are part of the obstruction.  Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 11:02