Hindrande föremål förklarade vara flyttbara. RfG Definitioner; Hindrande föremål, Anmärkning och Out of Bounds samt Regel 24-1. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Definitioner Hindrande föremål: 
Tävlingsledningen kan behöva förtydliga att hindrande föremål som t.ex. bänkar, slangar, skyltar, hänvisningsskyltar, avspärrningar, rep eller kedjor och deras stolpar är flyttbara hindrande föremål
Notera att när out of bounds-markeringar identifierar men inte definierar gränsen för out of bounds kan tävlingsledningen förklara pinnarna som flyttbara hindrande föremål

Förslag till formulering. Notera att rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik: 

Hindrande föremål förklarade vara flyttbara
hål… är flyttbara hindrande föremål. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline. 

Obstructions Declared to be Movable 
The ... on hole ... are movable obstructions.
 Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 10:39