Hindrande föremål förklarade vara oflyttbara. RfG Definitioner; Hindrande föremål, Anmärkning och Out of Bounds samt Regel 24-2 och 24-3. Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT 
Tävlingsledningen kan förklara hindrande föremål som är lätta att flytta på ( t.ex. avspärrningar, bänkar, skyltar, slangar, rep eller kedjor och deras stolpar och pinnar som markerar banans hinder) för oflyttbara hindrande föremål

Out of boundspinnar som identifierar men inte definierar out of bounds kan förklaras vara oflyttbara hindrande föremål. Notera dock att när out of bounds-markeringarna definierar gränsen för out of bounds anses de vara fasta enligt "Definitioner, Out of bounds" och då får spelaren inte lättnad utan plikt för en sådan pinne och får inte heller ta bort den.  

Notera särskilt: Då risken är stor för att spelare oavsiktligt bryter mot denna regel bör den bara användas i undantagsfall.

Förslag till formulering. Notera att rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik: 

Hindrande föremål förklarade vara oflyttbara
hål… är oflyttbara hindrande föremål.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The headline and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline. 

Obstructions Declared to be Immovable 
The ... on hole ... are immovable obstructions.
 Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 10:44