Lättnad utan att mäta över, genom eller under ett hindrande föremål. RfG Regel 24-2b. Anm. 3. Lokal regel. Uppdaterad 2015-10-08.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Regel 24-2b; Anmärkning 3: "Tävlingsledningen får utfärda en lokal regel som fastslår att spelaren måste fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, igenom eller under det hindrande föremålet.
När en spelare tar lättnad enligt Regel 24-2 för en boll som ligger intill en mur, ett plank, ett skyddsnät, ett staket eller något annat oflyttbart hindrande föremål kan närmaste punkten för lättnad bli bortom det hindrande föremålet. För att undvika att spelare får ett mer eller mindre ospelbart läge bortom det hindrande föremålet kan tävlingsledningen bestämma att spelaren måste fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under det hindrande föremålet. Denna regel kan ingå i en lokal regel om droppzon - Klicka för länk.
Notera att tävlingsledningen också kan använda regeln för att hindra spelaren från att ta lättnad på ett annat håls tee eller av säkerhetsskäl förhindra att spelare träffas av andra spelares bollar.


Förslag till formulering.
Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik eller ingå som en del av en annan regel.

Lättnad utan att mäta över, genom eller under ett oflyttbart hindrande föremål
När spelaren tar lättnad enligt Regel 24-2 för ... på hål ... , som är ett oflyttbart hindrande föremål, måste spelaren fastställa närmaste punkt för lättnad utan att mäta över, genom eller under ... . Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag. 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline or is a part of another local rule.

Relief Without Crossing Over, Through or Under an Obstruction
When a player takes relief under Rule 24-2 for the ... on hole ... , which is an immovable obstruction, the player must determine the nearest point of relief without crossing over, through or under the ... . Penalty; Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-10-08 13:52