Pinnar som identifierar men inte definierar out of bounds. RfG; Definitioner, Out of bounds Anm. 2. Lokal regel. Uppdaterad 2014-11-25. 
FördjupningstextUr Definitioner; Out of bounds Anmärkning 2. : "En tävlingsledning får anta en lokal regel som förklarar pinnar som identifierar out of bounds, men inte definierar gränsen för out of bounds, som hindrande föremål." 
Tävlingsledningen kan antingen förklara sådana out of boundsmarkeringar för flyttbara hindrande föremål  som spelaren får ta bort enligt regel 24-1 eller för oflyttbara hindrande föremål som spelaren får ta lättnad för utan plikt enligt regel 24-2.

Notera att när en belagd väg, ett dike eller en stenmur definierat gränsen för en out of bounds och en vit spraylinje används för att tillfälligt definiera gränsen kan det behövs ytterliggare en lokal regel-Klicka för länk

Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana".

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik:

Pinnar som identifierar men inte definierar out of bounds 
Vita pinnar som identifierar men inte definierar gränsen för out of bounds på hål... är flyttbara/oflyttbara hindrande föremål. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Stakes Identifying but not Defining Out of Bounds
White stakes identifying but not defining of out of bounds on hole ... are movable/immovable obstructionsPenalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-11-25 11:30