Slang förklarad vara oflyttbart hindrande föremål. RfG, Definitioner, Hindrande föremål; Decision 24-2b/15.3. Tillfällig lokal regel.  Uppdaterad 2014-11-25. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 24-2b/15.3: "Fråga: I ett vattenhinder får en spelare störande inverkan i sin sving av en slang. Ena änden av slangen är fast dvs. förankrad i marken. Den del av slangen som stör spelarens sving kan däremot lätt flyttas. Får spelaren flytta slangen till ett läge där den inte stör spelarens sving? Svar: Ja, eftersom den delen av slangen är utformad för att kunna flyttas."
Tävlingsledningen kan, exempelvis för att undvika att en slang för bevattning eller dränering lossnar från sin infästning, enligt Definitioner; Hindrande föremål, förklara att hela slangen är ett oflyttbart hindrande föremål.

Notera
: Spelaren får inte ta lättnad i ett vattenhinder för ett oflyttbart hindrande föremål.  

Förslag till formulering. Rödmarkerad
rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik. 

Slang förklarad vara oflyttbart hindrande föremål
Hela slangen på hål ... är ett oflyttbart hindrande föremålPlikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Hose Declared to be an Immovable Obstruction 
The whole hose on hole ... is an immovable obstructionPenalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2015-02-13 08:01