Stenar i bunkrar. RfG Definitioner Lösa naturföremål och Bilaga I Del A 3f; S.o.T 7.1.1. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-05.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur RfG Bilaga I Del A 3f: "Stenar i bunkrar är, enligt RfG Definitioner, lösa naturföremål och när en spelares boll är i ett hinder får en sten som ligger i eller vidrör hindret inte beröras eller flyttas (Regel 13-4). Stenar i bunkrar kan emellertid utgöra en fara för spelare (en spelare skulle kunna skadas av en sten som träffas av spelarens klubba när spelaren försöker spela bollen) och de kan därför hindra att spelet spelas på ett korrekt sätt."  

Tävlingsledningen bör tillåta att spelarna lyfter stenar i en bunker och då kan följande lokala regel införas. Om regeln står under en huvudrubrik kan rödfärgad text tas bort.

Stenar i bunkrar
Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller.

In English. This is how the Local Rule has been worded. If the Rule stands under a common headline the last red-colourd sentence may be removed.

Stones in bunkers
Stones in bunkers are movable obstructions. Rule 24-1 applies.

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-05 15:01