Omkullfallet träd förklarat vara tillfälligt oflyttbart hindrande föremål (TOH). RfG Bilaga I Del A 4b och Decision 25/9.5 (4). Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-05.
FÖRDJUPNINGSTEXT: För att få lättnad i spellinjen från ett träd som blåst omkull under eller före den fastställda ronden kan tävlingsledningen införa den lokala regeln om "Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål" i RfG Bilaga I Del A 4b. Den regeln ger både lättnad för området som täcks av trädet och för spelarens spellinje.
Under klubbtävlingar är det enklare att införa den lokala regeln "Omkullfallet träd med droppzon" -Klicka för länk.
 

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.

Omkullfallet träd förklarat vara tillfälligt oflyttbart hindrande föremål (TOH).
Det omkullfallna trädet på hål ... identifierat med ... är ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål (TOH). Spelaren får, utan plikt, ta lättnad enligt förfarandet i Regler för Golf Bilaga I Del A 4a. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.
 

Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Fallen Tree Declared to be Temporary Immovable Obstruction (TIO)
The fallen tree on hole ... identified by ... is a a temporary immovable obstruction (TIO). The player may take relief, without penalty, in accordance with the procedure adopted in the Rules of Golf Appendix I Part A 4b. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-05 15:20