LÄGESFÖRBÄTTRING OCH RENGÖRING AV BOLL Uppdaterat 2015-12-08.
Ur RfG, Bilaga I Del A 3b, Lägesförbättring och vinterregler. "Mark under arbete regleras i Regel 25 och tillfälliga, inte alltför omfattande, lokala onormala förhållanden, som skulle kunna förhindra rättvist spel, bör förklaras som mark under arbete. Det kan emellertid inträffa att ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt snöfall, tjällossning, långvarigt regn eller extrem värme, kan göra fairways alltför dåliga och ibland förhindra användande av tunga gräsklippare. När sådana förhållanden förekommer allmänt på en hel bana kan tävlingsledningen införa ”lägesförbättring” eller ”vinterregler” för att ge rättvist spel eller för att hjälpa till att skydda banan." 

Ur RfG, Bilaga I Del A 3c, Rengöring av boll: "Förhållanden, som exempelvis extrem väta vilket medför att betydande mängd jord fastnar på bollen, kan vara sådana att det är lämpligt att tillåta att bollen lyfts, rengörs och återplaceras."

Anmärkning: Tävlingsledningen kan infoga nedanstående som information till spelarna.
Enligt EGA-handicapreglerna 2016-2019 är ronder spelade med lägesförbättring handicapgrundande.” 
Se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana". 

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-12-08 15:47