Rengöring av boll. RfG; Regel 20-1 och Bilaga I Del A 3c. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur RfG Bilaga I Del A 3c: "Förhållanden, som exempelvis att extrem väta medför att en betydande mängd lera fastnar på bollen, kan vara sådana att det är lämpligt att tillåta att bollen lyfts, rengörs och återplaceras."
Regeln om rengöring av boll kan gälla överallt på hela spelfältet eller bara på den finklippta delen av spelfältet på något, några eller helst alla håll. Innan bollen lyfts måste dess läge markeras enligt Regel 20-1.

På banor som har problem med spillning (avföring, dynga skit) från i första hand Kanadagäss men också från andra djur som får, hästar eller kor kan det vara lämpligt att ge spelarna lättnad för spillning som fastnat på bollen.
 

För att undvika spelarmisstag vid återplacering av en boll som lyfts enligt denna regel bör man hellre använda den lokala regeln om lägesförbättring som också tillåter rengöring av bollenKlicka för länk.


Förslag till formulering. Denna regel
skall alltid stå under sin egen rubrik. 

Rengöring av boll
spelfältet/på den finklippta delen av spelfältet (fairway) på hål ... får en boll lyftas, rengöras och återplaceras utan plikt. Anm: Bollens läge måste markeras innan den lyfts enligt denna lokala regel - se Regel 20-1. 
Plikt: Matchspel-Förlorat hål; Slagspel-Två slag.

In English. Suggested wording. This Local Rule shall always stand under its own headline.

Cleaning Ball
Through the green/in any closely mown area through the green (fairway) on hole ...
a ball may be lifted, cleaned and replaced without penalty. Note: The position of the ball must be marked before it is lifted under this Local Rule - see Rule 20-1. Penalty: Match play-Loss of hole; Stroke play-Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 10:29