Miljökänsliga områden RfG Bilaga I Del A 2c och Decision 33-8/41. Uppdaterat 2015-12-28. 
RfG Bilaga I Del A 2c. Miljökänsliga områden (MKO): "Om en behörig myndighet (t.ex. ett statligt verk eller liknande) av miljöhänsyn förbjuder beträdandet av och/eller spel från ett område på eller i anslutning till banan, bör tävlingsledningen formulera en lokal regel som klargör hur man bör göra om man tar lättnad.
Tävlingsledningen har viss valfrihet om området ska förklaras som mark under arbete, vattenhinder eller out of bounds. Tävlingsledningen får emellertid inte utan vidare förklara ett sådant område som vattenhinder, om det inte överensstämmer med definitionen av ett vattenhinder, och den bör anstränga sig att bevara hålets karaktär." 
RfG Bilaga I Del A 2c I. Definition: "Ett miljökänsligt område (MKO) är ett område som förklarats vara detta av en behörig myndighet. Av miljöhänsyn får man inte beträda eller spela från området.
Dessa områden får förklaras som mark under arbete, vattenhinder, sidovattenhinder eller som out of bounds efter tävlingsledningens val. För att ett MKO ska få förklaras som vattenhinder eller som sidovattenhinder krävs dock att området enligt definitionen verkligen är ett vattenhinder.

Anmärkning: Tävlingsledningen kan inte förklara ett område som miljökänsligt."

Notera att i fördjupningstexterna till de tre lokala reglerna om Miljökänsliga områden finns mer information om vilken typ av markering av ett visst område som bör väljas klicka för länk - mark under arbete, out of bounds eller vattenhinder/sidovattenhinder

Du är här:
Senast ändrad
2015-12-28 14:57