Avrinningssvackor. RfG, Definitioner, Tillfälligt vatten, Vattenhinder och Sidovattenhinder, Regel 25-1. Lokal regel. Uppdaterad 2014-11-30.
FÖRDJUPNINGSTEXT: För att ta hand om regnvattnet vid ösregn finns det ibland svackor på spelfältet (speciellt från kuperade greener) som leder regnvattnet till avloppsbrunnar, dammar eller diken. Om tävlingsledningen har markerat samtliga områden på banan som uppfyller Definitionen av vattenhinder eller sidovattenhinder, inklusive avloppsbrunnar som omges av en gräsklädd fördjupning, kan nedanstående lokala regel användas. 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under huvudrubrik:

Avrinningssvackor
Alla vattenhinder och sidovattenhinder är markerade. Vatten i avrinningssvackor är tillfälligt vatten och spelarna får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b eller c. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The headline and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Swales
All water hazards and lateral water hazards are marked. Water in swales is casual water and the player may take relief, without penalty, under Rule 25-1b or c. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2014-11-29 10:45