Bunker skadad av lekande barn. RfG, Definitioner, Mark under arbete, Regel 25-1b(ii)(a), Regel 25-1b(ii)(b) och Regel 25-1c(ii); Decision 33-8/9. Lokal regel. Skapad 2013-12-10.
FÖRDJUPNINGSTEXTUr Decision 33-8/9, Lokal regel som ger lättnad för skador i bunkrar orsakade av barn:Fråga: En del hål är tillgängliga för allmänheten och barn som leker i bunkrarna lämnar fotspår, hål och sandslott. …
Svar: … Tävlingsledningen kan förklara ovanliga skador i bunkern för mark under arbete.”

Denna lokala regel ger spelaren möjlighet att antingen ta lättnad, utan plikt i bunkern, enligt Regel 25-1b(ii)(a) eller, med ett slags plikt utanför bunkern, enligt Regel 25-1b(ii)(b) för skador i en bunker orsakade av lekande barn. 
Tävlingsledningen kan bestämma att inte ge spelarna lättnad för störande inverkan på stansen enligt Regel 25-1a Anmärkning.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik, regelreferens och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik.

Bunker skadad av lekande barn
Skador i bunkrar/bunkern på hål ... orsakade av lekande barn såsom fotspår, gropar eller sandslott m.m. är mark under arbete. Regel 25-1 gäller. Inverkan av skador av lekande barn på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The headline, the rules reference and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Bunker Damaged by Playing Children
Damage in bunkers/the bunker on hole ... caused by playing children, such as footprints, holes and sand castles, is ground under repair. Interference by damage caused by playing children with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule.
Rule 25-1 applies. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 
Du är här:
Senast ändrad
2014-11-30 14:12