Bunker skadad av rinnande vatten. RfG, Definitioner, Mark under arbete, Regel 25-1b(ii)(a), Regel 25-1b(ii)(b) och Regel 25-1c(ii). Lokal regel/Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-12-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Denna tillfälliga lokala regel ger spelaren möjlighet att antingen ta lättnad, utan plikt i bunkern, enligt Regel 25-1b(ii)(a) eller, med ett slags plikt utanför bunkern, enligt Regel 25-1b(ii)(b) för skador i en bunker av rinnande vatten (regn, en översvämmad bäck, en läckande sprinkler eller bevattningsanläggning) som har blottat stenar eller gjort fåror och gropar i bunkersanden. Tävlingsledningen kan markera en sådan skada som mark under arbete och då behövs inte regeln.
Tävlingsledningen kan bestämma att inte ge spelarna lättnad för störande inverkan på stansen enligt Regel 25-1a Anmärkning.

Notera att om det är vanligt med bunkerskador orsakade av rinnande vatten på en bana kan tävlingsledningen använda denna tillfälliga lokala regel, med orden bunkern på hål borttagna, och låta regeln ingå permanent i klubbens lokala regler. 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik, regelreferens och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. 

Bunker skadad av rinnande vatten
Skador i bunkrar/bunkern hål ... orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, är mark under arbete. Regel 25-1 gäller. Inverkan av skador av rinnande vatten på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regelPlikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The headline, the rules reference and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Bunker Damaged by Running Water

Damage in bunkers/the bunker on hole ... caused by running water, such as exposed stones, hollows or furrows, is ground under repair. Rule 25-1 applies. Interference by damage caused by running water with the players stance is not, of itself, interference under this Rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 

Du är här:
Senast ändrad
2014-12-02 08:39