Dräneringar. RfG, Definitioner, Mark under arbete och Regel 25-1. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Tillfälliga diken som grävts för att dränera ett område kan fylls med sand, singel, grovt grus eller småsten (French Drains). Ofta tar det lång tid innan dessa dräneringar växer igen. Tävlingsledningen kan, enligt Definitioner; Mark under arbete, förklara sådana diken för mark under arbete. Spelaren får då ta lättnad när bollen är i eller vidrör diket eller när det inverkar på spelarens stans eller området för hans avsedda sving.
Singel och grovt grus är, enligt Definitioner och Decision 23/14, lösa naturföremål.
Avloppsbrunnar eller lock över avlopp i en dränering är hindrande föremål.

Notera att om dräneringarna är täckta av finkornig sand kan lättnaden begränsas till att enbart gälla på den finklippta delen av spelfältet (Fairway se Regel 25-2). Tävlingsledningen kan också, exempelvis när dräneringsskadorna håller på att växa igen, bestämma att inverkan på spelarens stans inte är störande inverkan enligt denna regel. 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik, regelhänvisningen och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Dräneringar
Dräneringar ckta av ... på hål/på spelfältet/på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete. Regel 25-1 gäller. 
Inverkan av dräneringen på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel
. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.


In English. Suggested wording. The Committee may deem that interference by a drain with a players stance is not, of itself, interference under this Rule. The title, the rules reference and the penalty may be removed when this Rule shall be placed together with other Local Rules under a specific headline.
 

Drains
Drains covered by ... on hole/through the green/on a closely mown area through the green is ground under repair. Rule 25-1 appliesInterference by the drains with a players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 14:12