Fågel- eller djurspillning. RfG, Definitioner, Lösa naturföremål och Mark under arbete; Regel 16-1, 23 och 25 samt Decision 33-8/32.7. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.

FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-8/32.7: "Fågel- eller djurspillning är lösa naturföremål och om banan drabbas av stora mängder spillning kan tävlingsledningen, i en lokal regel, förklara spillningen som mark under arbete och ge lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b. Dessutom kan tävlingsledningen, när en boll ligger på greenen, tillåta spelarna att använda redskap, som borstar eller skrapor, för att ta bort spillning från puttlinjen utan att det blir plikt enligt Regel 16-1 för att ha råkat pressa ner någonting i samband med borttagandet." 

Tävlingsledningen kan begränsa rätten till lättnad att bara gälla för bollens läge och området för den tänkta svingen.
Notera att när bollen är i ett sidovatten- eller vattenhinder får spelaren ingen lättnad.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik:

Fågel-/djurspillning. Ingen lättnad för stansen
Fågel-/djurspillningspelfältet är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. När en boll ligger på greenen får spelaren ta bort spillning i sin puttlinje med skrapor/borstar utan plikt enligt Regel 16-1 om något råkar pressas ned vid borttagandet. Störande inverkan av spillning på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag.  

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.
 
Bird/ Animal Dung. No Relief with the Players Stance
Bird/animal dung through the green is ground under repair. The player may take relief, without penalty, under Rule 25-1. When a ball is on the putting green players may use a switch/whip, to remove the dung from the line of putt without any penalty applying under Rule 16-1a for incidentally pressing something down in the process of the removal. Interference by dung with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.


Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 14:21