Grässträngar. RfG, Definitioner, Mark under arbete och Regel 25-1. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-12-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT: På sensommaren är det vanligt att nyslaget hö och gräs samlas upp i högar eller långa strängar på spelfältet. Dessa strängar ska tas bort av banpersonalen och är därför enligt RfG; Definitioner mark under arbete
Lösa grässtrån är enligt RfG; Definitioner lösa naturföremål och spelaren kan ta bort dessa, utan plikt, enligt Regel 23-1. 
 

Förslag till formulering. Den rödfärgade rubriken, de avslutande två meningarna och plikten tas bort om regeln placeras med andra regler under en gemensam huvudrubrik
.

Grässträngar

Grässträngar på spelfältet är mark under arbete. Om spelarens boll är i eller vidrör en grässträng, eller om denna påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i). Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i en grässträng får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c(i). 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title, the two finishing sentences and the penalty may be removed when this Rule shall be placed together with other Local Rules under a specific headline. 

Grass Piled for Removal
Grass piled for removal through the green is ground under repair. If a players ball is in or touches the piled grass, or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player may, without penalty, take relief under Rule 25-1b(i). If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in piled grass the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(i). 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - T
wo strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-11-05 12:58