Hjulspår. RfG, Definitioner, Mark under arbete; Decision 25/16. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 25/16: "Hjulspår av traktorer och andra fordon kan ha gjort djupa avtryck i marken men de är inte hål gjorda av banpersonalen. Tävlingsledningen har rätt att förklara djupa hjulspår för mark under arbete (MUA) men inte grunda fördjupningar eller enbart nedtryckt gräs orsakade av arbetsfordon." 

Notera att med denna lokala regel har spelaren rätt till lättnad för hjulspår på en väg som förklarats vara en organisk del av banan. Är däremot vägen ett oflyttbart hindrande föremål är hjulspår på vägen inte ett onormalt markförhållande. -klicka för länk.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik, avslutande mening och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Hjulspår
Djupa hjulspår, men inte grunda fördjupningar eller nedpressat gräs, på hål ... är mark under arbete. Om spelarens boll är i eller vidrör ett djupt hjulspår, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The red-coloured title, final sentence and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Rut Made by Vehicle
Deep ruts made by a vehicle, but not shallow indentions or compressed grass, on hole ... are ground under repair. If a players ball is in or touches a deep rut or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player may, without penalty, take relief under Rule 25-1. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 14:24