Lövhögar på spelfältet. RfG; Definitioner, Mark under arbete och Decision 33-8/31. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-12-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT: På hösten kan vinden driva samman löv i högar på spelfältet. Även om dessa lövhögar inte är material hopsamlat för bortforsling, kan tävlingsledningen, i enligt med Definitioner Mark under arbete, införa en tillfällig lokal regel som anger att lövansamlingar på spelfältet är mark under arbete (MUA).   
Denna tillfälliga lokala regel måste tas bort så snart den inte behövs. 

Notera
att löv är lösa naturföremål och att de får tas bort enligt Regel 23, utom när både löven och bollen är i ett hinder.  

Förslag till formulering. Endast i undantagsfall bör lättnad ges för inverkan av löv på spelarens stans. Tävlingsledningen kan ta bort de två rödfärgade meningarna om den anser att spelarnas regelkunskaper är tillräckliga. Tävlingsledningen kan ange på vilka hål regeln gäller och den ska tas bort så snart den inte behövs längre. Denna regel ska alltid
stå under sin egna rubrik:

Lövhögar på spelfältet
Lövhögar på spelfältet på hål ... är mark under arbete. Om spelarens boll ligger i eller vidrör en sådan lövhög eller om denna påverkar området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i). Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i en lövhög får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c(i) i annat fall måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1. 
Inverkan
av löv på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The Committee may specify on which holes the Rule applies. The Committee may remove the two red-coloured sentences if it considers that the players knowledge of the Rules is adequate. Only in exceptional circumstances may the Committee deem that interference from leaves with a players stance is interference under this Rule. This Rule shall always stand under its own headline.

Heaps of Leaves Through the Green
Heaps of leaves through the green on hole ... is ground under repair. If a players ball lies in or touches a heap of leaves or if it interferes with the area of his intended swing, the player may, without penalty, take relief under Rule 25-1b(i). If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in a heap of leaves the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(i) otherwise the player must proceed under Rule 27-1.
Interference from leaves with the players stance is not, in itself, interference under this Rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.   
Du är här:
Senast ändrad
2014-12-02 09:47