Mark under arbete. Ingen lättnad för stansen RfG, Definitioner Onormala markförhållanden och Mark under arbete samt Regel 25-1a Anmärkning. Decision 20-2c/7. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: När det finns flera områden med mark under arbete som ligger nära varandra kan det hända att en spelare som tar lättnad enligt Regel 25-1b eller c ibland får inverkan från något annat mark under arbete. För att undvika en del sådana situationer kan tävlingsledningen, enligt Regel 25-1a Anmärkning, i en lokal regel neka spelaren lättnad för inverkan av mark under arbete på spelares stans
Notera att det ofta är bättre att markera upp ett enda stort mark under arbete än flera små för att undvika dessa situationer.
Notera
också att enligt Regel 25-1b gäller denna lokala regel på spelfältet, i en bunker, på en green och på en tee men inte när bollen ligger i eller vidrör ett vatten-/sidovattenhinder.  

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik.
 
Mark under arbete. Ingen lättnad för stansen
Inverkan av mark under arbete på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.  

In English. Suggested wording. The headline and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Ground under Repair. No Relief with the Stance
Interference by ground under repair on the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 14:39