Mark under arbete som omfattar både del av spelfältet och greenen. RfG, Definitioner, Green, Mark under arbete och Spelfältet samt Regel 25-1b (i) och (iv); RK, Protokoll 2:2015. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.

FÖRDJUPNINGSTEXT När ett mark under arbete (mua) på foregreen eller mycket nära green också når ända in på greenen gäller Regel 25-1b(i) om bollen ligger på spelfältet och Regel 25-1b(iv) om bollen ligger på greenEftersom detta kan leda till misstag är det lämpligt att förklara ett sådant mua för del av spelfältet. Gränsen för mua kan definieras med en vit, sluten linje vilket innebär att mua och hela  linjen är utanför green. 

För mer information se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - klicka för länk och dess "Riktlinjer för spraymarkeringar" - klicka för länk

Notera att det ibland kan behövas droppzon/droppzoner - klicka för länk till lokal regel.

Förslag till formulering. Den rödmarkerade rubriken, den avslutande meningen och plikten kan tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Mark under arbete som omfattar både del av spelfältet och greenen.
Området invid green på hål ... vars gräns definieras av en vit, sluten linje är mark under arbete (MUA) och del av spelfältet. Om spelarens boll ligger i eller vidrör MUA eller om det påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren antingen spela bollen som den ligger eller ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i)Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The red-coloured title, the finishing sentence and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Ground under Repair Which Includes Both Part of Through the Green and the Putting Green.
The area at the putting green on hole ... which limit is defined by white, continuous line is ground under repair (GUR) and part of through the greenIf a players ball lies in or touches the GUR, or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player may either play the ball as it lies or take relief, without penalty, under Rule 25-1b(i). 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 14:42