Mark under arbete. GoRaC Part 3RfG, Definitioner, Mark under arbete. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Tävlingsledning kan förklara områden som är nysådda, nytorvade, skadade av hästhovar, sönderkörda, uppgrävda, uppbökade av vildsvin, vattenskadade mm för mark under arbete. Gränsen för ett sådant område kan antingen definieras med blå pinnar eller med en vit spraylinje runt om området. Om både pinnar och linjer används identifierar pinnarna mark under arbete och linjerna definierar gränsen. 

Notera
att det är viktigt att markeringarna runt området sätts så att närmaste punkt för lättnad blir i spelbart läge. Om detta inte är möjligt bör en eller flera droppzoner införas (se förslag i avsnittet Droppzoner - klicka för länk).

För mer information se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - klicka för länk

Förslag till formulering. Den rödmarkerade rubriken, de avslutande två meningarna och plikten kan tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik.

Mark under arbete.
Området/områden på hål ... vars gräns definieras av en vit, sluten spraylinje/blå pinnar är mark under arbete (MUA). Om spelarens boll ligger i eller vidrör MUA eller om det påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i MUA får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c i annat fall måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1.
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The red-coloured title, finishing sentences and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Ground under Repair.
The area/areas on hole ... which limit is defined by a white continuous sprayline/blue stakes is ground under repair (GUR). If a players ball lies in or touches the GUR, or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player may either play the ball as it lies or take relief, without penalty, under Rule 25-1b. If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the GUR the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(i)otherwise the player must proceed under Rule 27-1.  
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 11:25