Markeringar för publikkontroll eller mätpunkter. RfG, Definitioner, Mark under arbete; Decision 24-2b/20. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-12-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 24-2b/20:" Fråga: En boll ligger på en linje eller annat märke på marken som består av kalk, krita eller sprayfärg och som gjorts för publikkontroll eller för att ange fasta avståndsmätpunkter. Får spelaren lättnad enligt Regel 24-2b? Svar: Nej. Sådana linjer eller märken är inte hindrande föremål. Tävlingsledningen kan emellertid, i en lokal regel, förklara sådana områden för mark under arbete (MUA)." 
Notera att endast i undantagsfall bör tävlingsledningen tillåta lättnad för störande inverkan av markeringarna på spelarens stans

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik.

Markeringar för publikkontroll eller mätpunkter
Markeringar på marken med sprayfärg/kalk/krita för publikkontroll och/eller mätpunkter är mark under arbete. Inverkan av markeringarna på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The headline and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Markings for Gallery-control or Reference Points
Markings on the ground made with spray-paint/chalk/lime for gallery control and/or reference points is ground under repair. Interference by the markings with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2014-12-02 10:43