Myrstackar. RfG, Definitioner, Mark under Arbete samt Regel 23-1 och 33-2a(iii); Decision 1-4/10, 23/5 och 33-8/22. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT:Ur Decision 23/5: "En myrstack är en jordhög eller stack gjord av en insekt. Spelaren har rätt att ta bort en myrstack i enlighet med Regel 23-1." 

En myrstack är en ansamling av lösa naturföremål (t.ex. löv, barr och kvistar). Spelaren har rätt att ta bort lösa naturföremål i enlighet med Regel 23-1.
Myror är insekter och gångar och hål runt en myrstack är därför inte hål gjorda av bogrävande djur.
Tävlingsledningen
får, i enlighet med Regel 33-2a(iii), förklara myrstackar för mark under arbete och kan också, av miljöskäl, förbjuda spel från området. Tävlingsledningen kan begränsa rätten till lättnad att bara gälla för bollens läge och området för den tänkta svingen.
Notera att när en myrstack är i ett sidovatten- eller vattenhinder får spelaren ingen lättnad för MUA. 

Notera att vid tävlingar på elitnivå kan det vara lämpligt att markera alla myrstackar i spelnära lägen som mark under arbete för att undvika missförstånd om var gränsen går. Av miljöskäl är det olämpligt att spraya gränsen för en myrstack.

Förslag till formulering. När tävlingskommittén förbjuder spel från myrstackar eller begränsar rätten till lättnad behålls "Spel förbjudet" eller "Ingen lättnad för stansen" i rubriken och "får" ändras till "måste". Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik: 

Myrstackar. Spel förbjudet. Ingen lättnad för stansen
Myrstackar på spelfältet är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren får/måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. Störande inverkan av en myrstack på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel. Plikt: Matchspel - förlorat hål; Slagspel - två slag.  

In English. Suggested wording. When the Committee prohibits play from ant hills or restricts the relief the Local Rule retains "Play Prohibited" or "No Relief with the Players Stance" in the title and may is changed to must. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.
 
Ant Hills. Play Prohibited. No Relief with the Players Stance
Ant hills through the green are ground under repair from which play is prohibited. The player may/must take relief, without penalty, under Rule 25-1. Interference by an ant hill with the players stance is deemed not to be, of itself, interference under this Rule. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 15:37