Omfattande markskador. RfG, Regel 33-2; Decision 33-2a/3. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-12-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-2a/3: "När kraftigt regn har gjort att många områden på banan har fått onormala skador (som djupa hjulspår eller fotspår efter åskådare) och det inte är möjligt att definiera dessa områden med pinnar eller spraylinjer kan nedanstående lokala regel användas. 
Även utan en sådan lokal regel har en medlem av tävlingskommittén, om han getts denna rätt, rätt att förklara onormala markskador som mark under arbete. En lokal regel har emellertid fördelen att den upplyser alla tävlande om att lättnad från onormala markskador kan komma att ges." 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln skall stå under en huvudrubrik:

Omfattande markskador på grund av regn och trafik
Mark under arbete kan innefatta områden med ovanliga skador, inklusive områden där publik eller annan trafik i kombination med regn har skadat markytan, men bara genom ett beslut av en medlem av tävlingsledningen. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Extensive Damage Due to Heavy Rain and Traffic
Ground under repair may include areas of unusual damage, including areas where spectators or other traffic have combined with wet conditions to affect materially the ground surface, but only when so declared by a Committee-member. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2014-12-02 11:07